Alterduk

Alterdukar skal vera kvite.
Vi vev dei i rein lin med mønster i damask.
Forarbeidet har same framgansmåte som for dei andre tekstilane til kyrkjer.


Alterduk, Svalbard kirke