Antependium

Antependium og pultklede blir laga til kyrkja dei skal brukast i. 
Ardeidsprosessen er den same som for messehaklar. 
Desse kleda blir laga i ein tyngre kvalitet enn messehaklane. Kleda skal henga glatt og liggja i ro.