Kyrkjetekstiler

For å veve kyrkjetekstiler trengst det kompetanse som vevar, designer, kyrkjehistorisk- og litturgisk kunnskap. Alle tekstilane vi leverer er tilpassa kyrkjerommet eller presten sine ynskje til stolaen han kjøper. Biskopen godkjenner teikningane før arbeidet blir realisert. Kyrkjetekstilane blir vovne i damask med mersericert bommulls renning og innslag i ull og silke. Alle tekstilane er laga i materiale og teknikk med tanke på lang levetid dersom dei vert stelte rett.

Alterparti Indre Sula