Messehakel

Messehakler blir vovne i damask. Vi brukar ei tynn mersericert bomulls renning. Innslaget er i tynn ull og silke. Garnet er ofte spesialfarga. 
Foret er i natursilke. 
Messehaklar blir alltid laga til den kyrkja dei skal brukast i. 
Etter møte med oppdragsgjevar og besøk i kyrkja teiknar vi og lagar farge- og kvalitetsforslag. 
Det vert teke omsyn til interiøret og fargane i kyrkja. 
Oppdragsgjevar må seia seg nøgd med forslaget før det vert sendt til biskopen for godkjenning.