Stola

Stolaer blir laga til kvar enkelt prest eller kyrkje.
Vi har stolamodellar. Du kan også få ditt eige design av godkjende symbol.
Nyansane i fargane kan tilpassast den enkelte.
Lengde og breidde blir tilpassa brukaren slik forskriftene tilseier.

Stolaer skal godkjennast hos biskopen der presten blir ordinert.

Bildet: Fiolett stola Indre Sula. Kvit stola.