Utsmykking

Vi designer og vev dekorative tekstiler som er tilpassa interiøret i rommet der tekstilen skal vera. Veggtekstiler, romdelarar, panelgardiner eller dukar til store eller mindre lokale er aktuelle produkt til utsmykking.
Vi vev i ulike teknikkar og materiale. Inspirasjonskjeldene finn vi i den kulturelle tekstilarven vår, i naturen eller i miljøet der tekstilen er tenkt plassert.

Leverte arbeid:
Veggtekstiler "Velstand" og "Kristins overflod" - BFH-Sparebank
Veggtekstil "Gode venner" - Sysselmannsgården, Svalbard
Løper "Meconopsis"- Sysselmannsgården, Svalbard
Veggtekstil "Vekst" - Justvik kirke, Kristiansand
Panelgardin "Rim og regle" - Justvik kirke
Veggtekstil "Meconopsis" - Fræna sjukeheim
Panelgardin "Rim og regle" - Fræna sjukeheim

Veggtekstil til våpenhuset i Justvik kirke, Kristiansand:»Vekst», levert 2006